Regulamin Bezpłatnych Zajęć w Szkole Rodzenia BabyBorn

Zajęcia szkoły rodzenia przysługują kobietom, które ukończyły 21 tydzień ciąży.

Wraz z zapisem na zajęcia, należy wypełnić Deklarację Wyboru Położnej, Położna będzie sprawować opiekę poporodową nad Tobą i dzieckiem. Należy również złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

Otrzymane dane położnej, należy przekazać przy wypisie w szpitalu.

NFZ refunduje jedynie część teoretyczną zajęć Szkoły Rodzenia.

Korzystanie z zajęć z udziałem Specjalistów (cotygodniowe zajęcia z fizjoterapeutą uroginekologicznym, wykład dietetyka klinicznego, zajęcia z chustonoszenia, wykład PBKM) jest BEZPŁATNE JEDYNIE W RAMACH DALSZEJ OPIEKI POPORODOWEJ

W wypadku ZMIANY POŁOŻNEJ lub utraty OPIEKI POPORODOWEJ np. zmiana adresu zamieszkania – zbyt odległa; występuje konieczność ZWROTU KOSZTÓW za część obejmującą spotkania ze Specjalistami. Minimalna kwota zadośćuczynienia za dodatkowe zajęcia,  których nie pokrywa NFZ  – Koszt 400zł
Wyjątek stanowi pobyt dziecka w szpitalu do 6 tyg.życia lub zgon dziecka.

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe również bez złożenia Deklaracji Wyboru Położnej -Koszt 500zł

Uczestnictwo w zajęciach partnerów nie jest refundowane przez NFZ. Symboliczna opłata za uczestnictwo partnera we wszystkich zajęciach wynosi 120 zł, płatne w 4 ratach po 30 zł przed każdymi zajęciami- prosimy o odliczenie kwoty.