Regulamin Bezpłatnych Zajęć w Szkole Rodzenia BabyBorn

Zajęcia szkoły rodzenia przysługują kobietom, które ukończyły 21 tydzień ciąży.

Wraz z zapisem na zajęcia, należy wypełnić Deklarację Wyboru Położnej, Położna będzie sprawować opiekę poporodową nad Tobą i dzieckiem. Należy również złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

Otrzymane dane położnej, należy przekazać przy wypisie w szpitalu.

Udział w zajęciach szkoły rodzenia Baby Born jest bezpłatny dla pań, które:

1. Złożą przy zapisie na zajęcia Deklarację Wyboru Położnej

2. Po porodzie odbędą wizyty patronażowe naszej położnej. 

Rezygnacja i zmiana Deklaracji Położnej przed upływem 6 miesięcy lub nagła utrata opieki poporodowej (np w związku ze zmianą miejsca zamieszkania) wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kwoty 400 zł -z tytułu rekompensaty (koszty organizacyjne, koszty wykładowców i materiałów edukacyjnych)

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe również bez złożenia Deklaracji Wyboru Położnej -Koszt 500zł. Szczegóły w cenniku szkoły rodzenia.

Uczestnictwo w zajęciach partnerów nie jest refundowane przez NFZ. Symboliczna opłata za uczestnictwo partnera we wszystkich zajęciach wynosi 120 zł, płatne w 4 ratach po 30 zł przed każdymi zajęciami- prosimy o odliczenie kwoty.